BYGGNADSPLANERINGSBYRÅ FAGERHOLM & KALENIUS OY

Kilavägen 13
10300 Karis
Tel. 019-236 530
Fax 019-236 531
GSM 040-515 5436
jerker.fagerholm@surfnet.fi