Då kunden kommer till oss är de vanligtvis intresserade av hur mycket det färdiga huset kommer att kosta. Som alla förstår beror detta ju till delar på det material som används på golv, väggar, i tak osv.
Vi sätter då ner oss med kunden och går igenom vad han har tänkt sig varpå vi gör en kostnadskalkylering. Naturligvis kan vi också om kunden så önskar göra en kostnadskalkylering på huset utan ytmaterialet.

Varje hus som byggs måste också enligt lag ha en ansvarig byggmästare. Till byggmästarens uppgifter hör byggnadsövervakningen, dvs. det är hans uppgift att se till att huset blir byggt enligt gällande ritningar, instruktioner, lagar och förordningar.
Enligt överenskommelse med kunden kan vi ta på vårt ansvar byggnadsövervakningen.