Om du vill kan vi rita och planera ditt hus enligt skräddarsydda mått så att det fyller de behov och de krav du och din familj ställer på boendet, eller om ni vill kan vi rita om ett pakethus så att det blir personligt, så att det känns som just ert hem.

Naturligtvis är vi med i hela processen från gemensam planering tills huset står inflyttningsklart, och även därefter.
Till själva byggnadsplaneringen hör det "arkitektoniska" men naturligtvis har vi också resurser att planera för VVS (vatten, värme, sanitet) samt el via våra samarbetspartners.

Vi planerar såväl offentliga byggnader som privata hus samt har Kannus-talo agenturen i södra Finland.