Referenslista

Planering av egnahemshus, nya
Villa Enlund, planering av egnahenshus, Ekenäs. 1993
Egnahemshus Lindroos + ekonomibyggnad, Ekenäs, 1996
Egnahem Forsberg, Ingå. 1997
Egnahem Dahlström, Ekenäs. 1998
Villa Lindström, Ekenäs. 1998
Egnahem Gerkman, Sottunga, Åland. 1998
Egnahem Salmi + ekonomibyggnad, Karis. 1999
Egnahem Tötterman, Pojo.1999
Egnahem Raunio, Ekenäs. 2000
Egnahem Rosin, Pargas. 2000
Egnahem Holmström, Ekenäs. 2000

Omplanering, egnahemshus
Gammal Amerikavilla till modernt boende, Pojo. 1996
Tillbyggnad av egnahem Fagerlund, Ekenäs. 1996
Egnahem Adamssson, tillbyggnad, Karis. 1996
INVA-planering till gammalt kök, Karis. 1996
Renoveringsplan, egnahem Finne, Ekenäs. 1996
Planering av kallvind, Tötargård, Lojo. 1996
Restaurering av kantorsbyggnad, Bromarv. 1997
Restaurering, egnahem + ekonomibyggnad, Gamla Stan, Ekenäs. 1997
Egnahem Appelgren, Ekenäs. 1997
Egnahem Sarpomaa, Hangö. 1997
Egnahem Björklund, Ekenäs. 1997
Egnahem Barck, Karis. 1997
Fasadändring Granström, Karis. 1998
Restaurering Perälampi, Ekenäs. 1998
Tillbyggnad egnahem Tourunen + ekonomibyggnad, Karis.1998
Tillbyggnad egnahem Lindgren, Ekenäs.1998
Egnahemshus Roos + bastu och ekonomibyggnad, Pojo. 1998
Tillbyggnad och omändring, Mäkinen, Lojo. 1999
Tillbyggnad och omändring, Lindström. Ekenäs. 1999
Ombyggnad villa Flythström, Ekenäs. 1999
Omplanering egnahemWikström från 1800-talet, Ekenäs. 1999
Tillbyggnad egnahem Sjöblom, Pojo. 1999
Egnahem Tourunen + ekonomibyggnad, Karis. 1999
Tillbyggnad Brunström, Ekenäs. 2000
Tillbyggnad Koskinen, Pojo. 2000
Fasadändring Malm, Karis. 2000
Egnahem Backman, Karis. 2001
Tillbyggnad och ändring Bäckman, Ekenäs. 2001

Större bostadshus
Två radhus med ekonomibyggnader, Karis.1999
Internatbyggnad, Yrkesinstitutet Sydväst, Kimito. 2000

Fritidsbyggnader
2 fritidsbyggnader + bastu, Hermansö, Ekenäs. 1996
Fritidsbyggnad Lahti + ekonomibyggnad, Karis. 1997
Fritidsbyggnad Lindström, Karis. 1998
Större fritidsbyggnad, Levi. 1998
Fritidsbyggnad Granström, Ekenäs. 1998
Fritidsbyggnad Hägg + ekonomibyggnad. 2000
Större fritidsbyggnad, Levi. 2000

Fritidsbyggnader, omändring
Fritidsbyggnad Tjäder, Karis.1998
Tillbyggnad Rönndahl, Karis. 2000

Nybyggnad, företag
Maskinhall, Svartå. 1996
Tork + ekonomibyggnad Lönnberg, Ekenäs. 1997
Lagerhall Dahlström, Ekenäs. 1998
Karis brandstation. 1998
Lagerhall och kontor, Karis. 1999
Smådjursklinik, Kimito. 2000

Byggnadsändringar, företag
Cope, omändring av gamla bostäder till affärsverksamhet, Skomakaregränd Ekenäs. 1996
Ändring av fordonshall, Ekenäs. 1996
Ändring av butikslokal, Svensk-Finland, Ekenäs 1996
Ändring av egnahem Bäckman, Ekenäs. 1996
Utbildningsutrymmen, KKC, Ekenäs. 1997
Focus, Karis. 1997
Svingård, Ekenäs. 1998
Grabbegården, Karis. 1998
Tryckeriteatern, Karis. 1998
Ändring av reseption och restaurang, Sund, Åland. 1998
Ändring av föreningsbyggnaden Skärhalla, Ekenäs. 1998
Tillbyggnad av Spar Market Latvala + grundkonstruktioner, Karis. 1998
Nova West, Karis. 1998
Karis Stads skolkansli och byggnadsinspektion. 1999
Varuhiss och socialautrymmen, Västankvarn skola, Ingå. 1999
Arbetskraftsbyråns verksamhetsutrymmen, Ekenäs. 1999
Sociala utrymmen, Västankvarn skola, Ingå. 1999
Yrkesinstitutet Sydväst, Knipnäs. 1999
Pojo Församling, ungdomsutrymmen, Pojo. 2000
Ekenäs HVC, indre omändringar, Ekenäs. 2000
Ekenäs HVC, Hiss, Ekenäs. 2000
Karis Järn, omändring, Karis. 2000
Tillbyggnad och omändring, Björkebo, Ekenäs. 2000
Takändring, radhus Karis Stad, Karis. 2001
Invändiga kontors ändringar, Svensk-Finland, Helsingfors. 2001

Kommunalteknisk planering
Gatu- och kommunalteknik, Langansböle, Ekenäs. 1996-97
Gatuplanering, Österby, Ekenäs. 1997
Gatuplanering, Högbacka, Ekenäs. 1997
Gatuplanering, Båssaböle, Ekenäs. 1997
Flemingsgatan, Ekenäs.1999
Bilparkering, SBA. Karis. 2000
Gatuplanering, Langansböle, Ekenäs. 2001

Konstruktionsplaneringar
Grund och källare, Villa Suvanto, Lojo. 1997
Konstruktionsdetaljer, Villa Enlund, Ekenäs. 1997
Konstruktionsritningar, tork, Karis. 1998
Tvåvånings trähus, Aminoff, Karislojo. 1998
Lagerhall + kontor, alla konstruktioner, Karis. 1999
Grundritningar Luola, Lojo. 2000
Grundritningar Stenbock, Kyrkslätt. 2000
Grundritningar Norrvik, Ingå. 2000

Övrigt
Reklamskyltar
Otaliga situationsplaner
Undantagslov
Otaliga ekonomibyggnader
Kostnadsberäkningar
Inventeringsarbeten, dokumentation